Werkervaring & Opleiding

 

Werkervaring van 2004 tot heden

Relatie- en Gezinstherapeut

 • zelfstandig therapeut (in eigen onderneming het Palett)
 • werkzaam voor GGZ Groningen

 

Coach arbeidsgerelateerde problemen

 

Ondernemer

 • oprichten het Palett (2005)
 • directeur / oprichter PAL-Friesland (2008), praktijk voor kind en jeugdpsychiatrie in Drachten en Leeuwarden, overgenomen door Mentaal Beter (2012)

 

Diverse functies

 • deelname aan diverse zorgadviesteams in scholen
 • Programmamanager 'Seksuologie' (PsyQ Groningen)
 • Programmamanager 'Relatie en Psyche' (PsyQ Groningen)
 • Kwartiermaker landelijk programma 'Relatie en Psyche' (PsyQ)
 • Vice voorzitter landelijke programmaraad, o.a. vormgeven aan cliëntenparticipatie (PsyQ)
 • Projectleider 'Familie van cliënten betrekken bij de organisatie' (GGZ)
 • Projectleider pilot 'Consulent arbeid binnen GGZ teams' (samenwerkingsverband UMCG)

 

van 1990 tot 2004

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

 • op diverse afdelingen van de GGZ en RIAGG (gericht op jeugd, volwassenen en ouderen)
 • werkzaamheden: o.a. individuele en groepsbehandeling van (ernstige) psychiatrische problematiek, deelname 24-uurs crisisdienst, contactpersoon politie en OGGZ, het organiseren van de nazorg voor opgenomen cliënten, contacten onderhouden met andere instanties (gemeente, politie, thuiszorgorganisaties), beheer van indicatie verzorging- en verpleeghuizen, het geven van klinische lessen aan wijkverpleegkundigen en gespecialiseerde gezinsverzorgenden.

 

van 1983 tot 1990

B-verpleegkundige

 • op diverse verpleegafdelingen en gesloten behandelafdelingen (GGZ Drenthe, algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Drenthe, uitzendkracht tijdens opleiding)

Opleidingen

 • Management en Supervisie
 • Arbeidsgerelateerde coaching (Individuele Rehabilitatie Benadering)
 • Relatie- en Gezinstherapeut (Postdoctorale opleiding)
 • Algemene Ondernemersvaardigheden (Schoevers)
 • Voortgezette Opleiding GGZ (Post HBO)
 • Maatschappelijke Gezondheidszorg, richting GGZ (HBO)
 • Opleiding tot verpleegkundige B

 

Cursussen

 • Opleiding Emotionally Focused Therapy ( EFT)
 • Verdiepingscursus Scott Miller
 • Signs of Safety, kindermishandeling
 • Oplossingsgericht werken binnen gezinnen
 • Huiselijk Geweld (J. van Lawick)
 • Narratieve Therapie (M. White)
 • Wat werkt in Therapy (Scott Miller)
 • DSM IV, diagnostiek
 • Onmacht bij conflictueus ouderschap na echtscheiding
 • Coach ADHD bij volwassenen
 • Vrouwenhulpverlening
 • Klantgericht denken en doen
 • Dienstverlening
 • Gedragstherapeutische vaardigheden

 

Tekstbewerking en vormgeving door JM Vormgeving 2016 © Copyright