Coaching

 

Het Palett coacht en adviseert medewerkers binnen

bedrijven, instellingen en scholen.

 

Wanneer wordt het Palett ingeschakeld?

  • bij dreigende burn out
  • werkgerelateerde problemen
  • bij langdurig of frequent verzuim
  • bij behoefte aan supervisie
  • als je eigen kunnen wilt vertalen naar succes

 

Door wie wordt het Palett ingeschakeld?

  • directies van bedrijven, instellingen of scholen
  • bedrijfsartsen
  • particulieren

De kracht van mensen

Ieder mens heeft veel kwaliteiten en vaardigheden.

Maar soms lukt het je niet meer om deze kracht aan te boren. Je staat onder druk, je zelfvertrouwen is niet meer wat het geweest is of je weet niet (eens) meer wat je eigenlijk kunt.

Organisaties kunnen niet bestaan zonder medewerkers, die deze kracht in zichzelf weer weten te ontdekken en toepassen in hun werk. Binnen organisaties zijn het immers de mensen die er toe doen; zij zijn het kapitaal van de organisatie. Als organisaties succesvol willen zijn, vraagt dit om continu investeren in mensen en relaties.

 

Visie

Het Palett werkt vanuit de systeemtheorie. De systeemtheorie biedt onder andere een oplossingsgericht perspectief op vragen van alle dag.

Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals het gezin, de partnerrelatie, de familie, de school, woonomgeving, werk, kerk, sport en vrijetijdsbesteding. Gedachten, gevoelens en gedragingen ontstaan in wisselwerking met deze omgeving. En er vindt een voortdurende wederzijdse beïnvloeding plaats door gedrag en communicatie. Daarnaast spelen verwachtingen en visies, al dan niet uitgesproken, een rol.

 

Uitgaande van het feit dat allerlei systemen invloed hebben op het functioneren van mensen, blijkt het zinnig voorkomende vragen binnen de sociale context te onderzoeken. Daarom kunnen belangrijke betrokkenen uitgenodigd worden om mee te denken over veranderingen en oplossingen.

 

Werkwijze

Na aanmelding maken we kennis in een intakegesprek. Hierin onderzoeken we samen uw vragen en bespreken de mogelijkheden voor een vervolg. Dit vervolgtraject wordt altijd op maat gemaakt en in onderling overleg vastgesteld. Voor particulieren is deze intake zonder kosten.

Het traject bestaat uit persoonlijke gesprekken en oefeningen. Als dit wenselijk is, kunnen er ook andere specialisten in het traject worden betrokken.

Tijdens het traject houden we de voortgang en de nog benodigde stappen goed voor ogen. Soms blijkt het gewenst om bij te sturen of om nieuwe keuzes te maken.

 

Meer informatie

Wilt u eens bespreken wat het Palett voor u of uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Herkent u zich in het volgende?

Heb je conflicten op je werk?'

 

'Ga je met lood in de schoenen naar het werk?'

 

'Meld je je steeds vaker ziek?'

 

'Krijg je je werk nooit af?'

 

'Hoe combineer ik werk en prive?'

Ervaringen van cliënten

'Door een traject bij het Palett heb ik meer zicht op wat mijn verleden voor invloed heeft op mijn werk en kan ik daar beter mee om gaan.'

 

'Ik ga weer met plezier naar m'n werk.'

 

'Ik weet nu waar mijn kracht ligt.'

 

'Ik hoef niet meer op alle fronten een 10

te scoren.'

 

Tekstbewerking en vormgeving door JM Vormgeving 2016 © Copyright

Als je wilt bouwen op je eigen kracht