Relatietherapie

 

Het Palett behandelt problemen in de relaties tussen mensen.

 

Wanneer wordt het Palett ingeschakeld?

  • bij partner-relatieproblemen
  • bij ouderkind-relatieproblemen
  • bij familieproblemen

 

Visie

Het Palett werkt vanuit de systeemtheorie. De systeemtheorie biedt onder andere een oplossingsgericht perspectief op vragen van alle dag.

Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals het gezin, de partnerrelatie, de familie, de school, woonomgeving, werk, kerk, sport en vrijetijdsbesteding. Gedachten, gevoelens en gedragingen ontstaan in wisselwerking met deze omgeving. En er vindt een voortdurende wederzijdse beïnvloeding plaats door gedrag en communicatie. Daarnaast spelen verwachtingen en visies, al dan niet uitgesproken, een rol.

 

Uitgaande van het feit dat allerlei systemen invloed hebben op het functioneren van mensen, blijkt het zinnig voorkomende vragen binnen de sociale context te onderzoeken. Daarom kunnen belangrijke betrokkenen uitgenodigd worden om mee te denken over veranderingen

en oplossingen.

 

Werkwijze

Na aanmelding maken we kennis in een intakegesprek. Hierin onderzoeken we uw problemen. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt altijd afgestemd op uw wensen en specifieke situatie.

 

Kosten

In principe wordt relatietherapie niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Mocht het zo

zijn dat er naast de relatieproblematiek sprake is van psychische klachten, dan is vergoeding door de zorgverzekeraar wellicht mogelijk.

 

Gerda Vleugel is een door de Nederlandse Vereniging van Relatie en Gezinstherapeuten erkend relatie- en gezinstherapeut. Er wordt getoetst volgens wettelijke kwaliteitscriteria en er is een klachtenregeling via de NVRG.

 

Meer informatie

Wilt u eens bespreken wat Gerda Vleugel voor u kan betekenen?

Neem dan contact op voor informatie.

 

Herkent u zich in het volgende?

'Hebben jullie veel conflicten?'

 

'Voelen jullie je eenzaam binnen de relatie?'

 

'Ervaren jullie een broer/zus relatie i.p.v. een relatie tussen geliefden?'

 

"Zien jullie geen uitweg om uit de vicieuze cirkel te raken?'

 

'Is vrijen/knuffelen een opgave?'

 

Ervaringen van cliënten

'Na onze moeilijke scheiding hebben we met behulp van het Palett weer samen de rol van goede ouders op kunnen pakken.'

 

'We hebben elkaar weer opnieuw gezien en ontdekt hoe waardevol onze relatie is.'

 

'We gaan er weer voor.'

 

'Ik begrijp nu waarom we elkaar bijna kwijt zijn geraakt.'

 

'Hij begrijpt mij beter.'

 

'Ik kan me weer vrij voelen.'

 

Tekstbewerking en vormgeving door JM Vormgeving 2016 © Copyright

Als liefde pijn doet en je weet niet waarom