Het Palett

Gerda Vleugel

Gerda Vleugel is oprichter van het Palett (2005), gehuwd en is moeder van 3 kinderen.

 

Al bijna 30 jaar is Gerda werkzaam in de begeleiding van mensen in het brede veld van de geestelijke gezondheidszorg. Hier vervult ze heel flexibel en creatief de rol van therapeut, coach, mediator en ondernemer. Uitgangspunt voor Gerda is altijd om mensen hun eigen kracht en passie te laten ontdekken en de onderlinge verbinding te versterken met geliefden of collega’s.

 

Gerda zag dat in de reguliere GGZ-instellingen de nadruk steeds meer kwam te liggen op productienormen en er dus minder focus kon zijn op de persoonlijke relatie met cliënten. Omdat deze persoonlijke benadering juist het uitgangspunt is voor Gerda maakte zij in 2005 de stap richting eigen ondernemerschap en richtte het Palett op.

 

 

 

Het Palett

Aanvankelijk was het Palett specifiek een praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Maar al snel leidden creatieve ideeën tot nieuwe uitdagingen. Het aangaan van deze uitdagingen heeft er toe geleid dat Gerda Vleugel nu zowel een breed ontwikkelde therapeut is, maar inmiddels ook een uitgebreide ervaring heeft als directeur en adviseur in de zorg.

Deze brede achtergrond en interesse zie je ook terug in het palet aan diensten waarmee Gerda een toegevoegde waarde kan hebben voor u, uw belangrijke relaties of uw organisatie:

  • Coaching
  • Individuele therapie
  • Relatietherapie
  • Students & Expats (engelstalige pagina)

 

Werkervaring & Opleiding

Gerda Vleugel is sinds 1983 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Deze langjarige ervaring heeft ze altijd versterkt door projecten op te zetten of deel te nemen aan interessante initiatieven. Hiernaast heeft ze een brede opleiding als therapeut en coach en heeft deelgenomen aan een groot aantal cursussen om haar expertise en vaardigheden te vergroten.

 

Voor een uitgebreid overzicht van de werkervaring en opleiding van Gerda Vleugel, klik hier.

 

Kwaliteit

Gerda Vleugel is relatie en gezinstherapeut en door de Nederlandse Vereniging van Relatie en Gezinstherapeuten (NVRG) erkend. Er wordt getoetst volgens wettelijke kwaliteitscriteria en

er is een klachtenregeling via de NVRG.

Het Palett is aangesloten bij Mentaal Beter.

 

Meer informatie

Wilt u eens bespreken wat het Palett voor u of uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Persoonlijke benadering

Het Palett is een kleinschalige praktijk en onderscheidt zich in echt persoonlijk contact vanaf het eerste moment. In de therapie en coaching is de relatie tussen de cliënt en Gerda het belangrijkste onderdeel om tot succes te kunnen komen. We werken er aan om in een veilige omgeving een open, eerlijke en transparante relatie op te bouwen op basis van wederzijds vertrouwen.

 

Verbinding maken

Gerda zoekt samen met haar cliënt naar de best passende manier van begeleiding. Ook legt Gerda (als dat nodig is) verbinding met belangrijke anderen binnen de omgeving of het gezin. Dit natuurlijk altijd in nauw overleg met de cliënt.

 

Netwerk

Aangezien het Palett zich heel flexibel en vraaggestuurd opstelt en rekening houdt met de complexiteit van uw situatie betrekt Gerda soms de expertise van andere adviseurs of organisaties. Inmiddels beschikt het Palett over een breed georiënteerd netwerk van professionals. Denk hierbij aan kind- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, systeemtherapeuten, psychologen en andere reguliere hulpverlenende instanties.

 

Ervaringen van cliënten

'Ik voelde me al snel prettig bij Gerda.'

 

'Zij kon zich goed inleven in mijn

problematiek.'

 

'Gerda geeft je een gevoel dat je er mag zijn en dat je mening er toe doet. Ze kan je helpen dit ook naar anderen uit te dragen.'

'Ik kreeg echt het gevoel dat er naar me geluisterd werd.'

 

Tekstbewerking en vormgeving door JM Vormgeving 2016 © Copyright